İnsan Kaynakları

Vizyonumuz;
İçinde bulunduğumuz kırtasiye sektöründe, Tüm Türkiyede ve Dünyada, insana ve emeğe önem veren, İnsan Kaynakları Yönetiminde sektörün öncü kuruluşu olarak yolumuza devam etmek, sahip olduğumuz kalifiye iş gücünün yönetiminde başlıca prensibimizdir. 

Sahip Olduğumuz Değerler;
Eraysan, çalışanlarına birey olarak değer veren, gösterdiği ad yaklaşımla onların motivasyonuna olumlu katkı sağlayan bir yönetim anlayışına sahiptir. Şirket çalışanlarının kenderini geliştirmede ve hedeflerine ulaşmada ihtiyaç duydukları desteği şirket vizyonuyla bir bütün olarak sağlamaktadır. 

Hedeflerimiz;
- İnsan kaynakları politikalarını içinde bulunduğumuz sektöre ve gelişen dünya teknolojisine uyumlu bir şekilde geliştirerek devam ettirip uygulamak 
- İnsan kaynakları politikalarının uygulanmasında çağdaş ölçülerde sektöre örnek olmak 
- Nitelikli insan gücünü istihdam edip devamlılığını sağlamak 
- Gerek Sektörümüzde gerekse Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip sistemimize uygulamak