Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

Text Box:

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

 

İşbu Aydınlatma Beyanı veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Eraysan İmalat İthalat İhracat Plastik Makina Ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“ERAYSAN”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak; ‘İlgili Kişi’ lerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak, ‘İlgili Kişi’ leri bilgilendirmek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10.maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla kaleme almıştır.

 

İşbu Aydınlatma Beyanı başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için ERAYSAN tarafından gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması ile etik değerlere saygı, öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

 

ERAYSAN ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye gerek işbu beyan ekinde gerekse www.eraysan.com.tr  adresinde yer alan ERAYSAN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan  erişebilirsiniz.

 

< >İlgili Kişi Gruplarına İşlenen Kişisel Veri Kategorileri Hissedarların/ortakların; kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası), iletişim bilgileri (ikametgâh adresi, cep ve ev telefonu), hukuki işlem bilgileri (şirketi ile ilgili konularda adına açılan dava dosyalarının takibi), kimlik bilgileri (kurum kartvizitleri), işlem güvenliği ve finans bilgileri (kullanıcı sistem logları), risk yönetimi bilgileri (hissedarlara ait risk değerlendirmesi yapılması) görsel ve işitsel kayıtları (güvenlik kamera sistemi) finans bilgileri (banka hesap bilgileri, fatura bilgileri), kılık ve kıyafet bilgileri (iş elbisesi tahsisi için ayakkabı numarası ve beden bilgileri), risk yönetimi bilgileri (risk verilerinin değerlendirilmesi ve diğer bilgileri (bilgi güvenliği politikaları, gizlilik ve disiplin sözleşmesi, eğitim bilgileri, araç sınıf sürücü bilgisi sosyal organizasyon fotoğrafları, şirket sosyal hesaplarına ait paylaşımlar, haber ve yayın kuruluşları ile yapılan organizasyon faaliyetleri), 

 

< >Çalışanların; kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, kan grubu),kılık ve kıyafet bilgileri (iş elbisesi tahsisi için ayakkabı numarası ve beden bilgisi), iletişim bilgileri (ikametgâh adresi, cep ve ev telefonu), ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri (sabıka kaydı), işlem güvenliği bilgileri (kullanıcı sistem logları) görsel ve işitsel kayıtları (güvenlik kamera sistemi), özlük bilgileri (hizmet sözleşmesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, ücret hesap pusulası, maaş tahakkuk verileri, puantaj verileri, yıllık izin-idari izin ve ücretsiz izin dilekçeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgesi, çalışma belgesi, yabancı uyruklu işçi çalıştırma izin belgesi, hizmet sözleşmesi sona ermesine ilişkin düzenlenen dokuman ve tutanaklar, iş kazalarında yapılması gereken idari işlemler ve SGK iş kazası bildirimleri, iş kazası tutanağı, kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge), sağlık bilgileri (OSGB ve şirket hekimi) finans bilgileri (maaş hesabı bilgileri), kimlik bilgileri (kurum kartvizitleri), fiziksel mekân güvenliği bilgileri (PDKS sistem verileri), mesleki deneyim bilgileri (sertifikalar, eğitimler), sağlık bilgileri (işten çıkış sağlık raporu), ve diğer bilgileri (bilgi güvenliği politikaları, gizlilik ve disiplin sözleşmesi, eğitim bilgileri, fotoğraf, araç sınıf sürücü bilgisi, vesikalık fotoğraf, fotoğraf, 1. derece aile yakınlarının asgari geçim indirimi hesaplamaları için tespiti, askerlik durum bilgisi, sağlık yeterlilik bilgisi, sosyal organizasyon fotoğrafları, şirket sosyal hesaplarına ait paylaşımlar, haber ve yayın kuruluşları ile yapılan organizasyon faaliyetleri pasaport bilgileri, vize için gerekli bilgiler kişilik envanter testi verileri)  

 

< >Çalışan adaylarının; kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, uyruk), iletişim bilgileri (ikametgah adresi, cep ve ev telefonu),görsel ve işitsel kayıtları (güvenlik kamera sistemi) mesleki deneyim bilgileri (mevcut iş durumu, sertifikalar, eğitimler), sağlık bilgileri (sağlık problemleri, fiziksel engel durumu), ve diğer bilgileri (araç sınıf sürücü bilgisi, askerlik durum bilgisi, sigara kullanımı, hobiler, firma iletişim kanalı, mesai dışı çalışma imkanı, seyahat engeli, referans bilgisi eğitim bilgisi, yabancı dil bilgisi) 

 

< >Tedarikçi çalışanlarının; kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, kan grubu), iletişim bilgileri (cep telefonu, ikametgah adresi), özlük bilgileri (işe giriş tarihi, diploma,  nüfus kayıt örneği, iş sözleşmesi, fazla mesai muvafakat namesi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (tedarikçi çalışanı giriş/çıkış bilgisi), işlem güvenliği bilgileri, kılık ve kıyafet bilgileri (iş elbisesi tahsisi için ayakkabı numarası ve beden bilgisi), tedarikçi çalışanlarının sağlık bilgileri (sağlık muayene raporu), tedarikçi çalışanlarının mesleki deneyim bilgileri (ISG eğitim bilgisi, giriş oryantasyon eğitimi, eğitim, diploma, MYK belgesi), tedarikçi çalışanlarının ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri (sabıka kaydı) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla, görsel ve işitsel kayıtları (güvenlik kamera sistemi) 

 

< >Stajyerlerin; iletişim bilgileri (ikametgâh adresi, cep ve ev telefonu) görsel ve işitsel kayıtları (güvenlik kamera sistemi) özlük bilgileri (iş kazası tutanağı, kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge), kılık ve kıyafet bilgileri (iş elbisesi tahsisi için ayakkabı numarası ve beden bilgileri), finans bilgileri (maaş hesabı bilgileri), sağlık bilgileri (OSGB ve şirket hekimi), fiziksel mekân güvenliği bilgileri (PDKS sistem verileri) ve diğer bilgileri (sosyal organizasyon fotoğrafları, şirket sosyal hesaplarına ait paylaşımlar, haber ve yayın kuruluşları ile yapılan organizasyon faaliyetleri), 

 

< >Ziyaretçilerin; kimlik bilgileri (ad, soyad,) iletişim bilgileri ( telefon, mail),  görsel ve işitsel kayıtları, (referans kişi santral görüşmeleri), ve diğer bilgileri (varsa çalıştığı kurum bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (giriş kartı geçiş loğları) 

 

< >Veliler/vasiler/temsilcilerin; kimlik bilgileri (referans kişi ad, soyad), iletişim bilgileri (referans kişi telefon, mail) 

 

< >Ürün veya hizmet alan kişilerin; gerçek kişi olması halinde kimlik bilgileri (ad, soyad bilgisi), iletişim bilgileri (mail adresi, şirket adı, telefon numarası), diğer bilgileri (ticari bilgileri, vergi numaraları) 

 

< >Fuar Ziyaretçilerin; kimlik bilgileri (ad, soyad), iletişim bilgileri (mail adresi, firma adı, telefon numarası) 

 

< >Web sitesi ziyaretçilerinin, web erişim ve kullanımına ait PL-002 nolu Çerez Politikası’nda belirtilen çerez içeriklerine ait kayıtlara yönelik verilerinizi içermektedir. 

 

 

< >Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

 

ERAYSAN tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki ayrıntılı bilgileri verilen kişi, kurum veya kuruluşlarla şekilde KVKK’ nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Buna göre;

 

< >Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,Çalışan adaylarının başvuru sürecinin yürütülmesi amacıyla,Çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,Çalışanlar için yeni haklar menfaatler süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,Erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla,Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla, Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla,Fiziksel mekân güvenliğinin tanımı amacıyla, Hukuk işleminin takibi ve yürütülmesi amacıyla,Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,Mal, hizmet üretim operasyonlarının yürütülmesi,Müşteri ilişkileri yönetim sürecinin yürütülmesi,Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla, Risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amacıylaSözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amacıyla, Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla,Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla,Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kriterler doğrultusunda FR-006 Nolu dokümanda Eraysan Teknik ve İdari Tedbirler Kontrol Listesi’ne uygun şekilde toplanmakta, işlenmekte ve kaydedilmektedir. Kişisel veriler, gerekmesi halinde ‘ilgili kişi’ nin onayı da alınmak suretiyle paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel veriler, yasal gereklilikler doğrultusunda bahse konu kişisel verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

 

 

< >Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle PaylaşılmasıŞirketimizin yasalar gereği yükümlülüklerini ifa etmesi ve sizin de güvenliğinizi sağlayabilmek amacı ile kişisel verileriniz, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin aktarımı amaçları, Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunlarına ve yetkili diğer kamu kurum ya da kuruluşlarına veri aktarımı yapabilir.

 

Ayrıca kişisel verilerinizi;

< >İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi,Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle;Şirket avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz ERAYSAN tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, ERAYSAN’ ın erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’ nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

 

 

< >ERAYSAN Tarafından İşlenen Kişisel Veriler  ve İşleme AmaçlarıERAYSAN, işbu Aydınlatma Beyanı kapsamında belirtilen kişisel verilerinizi, yine işbu Aydınlatma Beyanı kapsamında belirtilen amaçlarla, doğrultusunda ve kapsamında işleyebilecektir.

 

 

< >Kişisel Verilerin Saklanma SüresiKişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince (ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse, Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca) saklanmakta ve sonrasında KVKK’ na uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

< > Kişisel Verilerin Güvenliği Kişisel verilerinizin işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemelerini sağlamak amacıyla, KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Verilerin Güvenliğine dair teknik ve idari tedbirlerin gereklilikleri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve şirketimiz tarafından sağlanmaktadır.

 

 

< >Kişisel Veri Sahibinin Hakları- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

< >Kişisel Veri Sahibinin Hakları ile İlgili Başvuru YöntemleriBaşvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla,  Başvuru Sahibi’ nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak aşağıda verilen kep adresine veya kurumsal mail adresimize elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Eraysan İmalat İthalat İhr. Plas. Mak. ve San. Tic. A.Ş

 

Hadımköy Mah. Ömerli Cad. Hatıra Sok. No:4

 

Arnavutköy / İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla veya Kurumsal E-posta adresine mail gönderilerek.

eraysan@hs06.kep.tr

 

kvkk@eraysan.com.tr

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.